Hvad er forskellen på parallell og Swiched

I forbindelse med at forbinde et batteri til sit el-løbehjul er der 2 typer forbindelser: Parallel og Switched.

Parallell forbindelse:

Parallelt batteriforbindelse refererer til en forbindelse, hvor de positive terminaler af flere batterier er forbundet sammen, og de negative terminaler er også forbundet sammen. Dette resulterer i, at spændingen mellem de positive terminaler er den samme som spændingen mellem de negative terminaler.

Når batterier er forbundet parallelt, øges den samlede kapacitet (mAh) af batteriet, mens spændingen forbliver den samme som den enkelte battericelle. Dette betyder, at batterierne deler belastningen, og den samlede kapacitet øges, hvilket fører til flere kilometer. For eksempel, hvis du har to batterier med hver 6100 mAh kapacitet og forbinder dem parallelt, vil den samlede kapacitet være 12200 mAh.

Det er vigtigt at batterierne, har samme spændingsniveau og kapacitet for at undgå ubalancer. Ved parallelt at forbinde batterier med forskellige spændinger eller kapaciteter kan det resultere i fejl, hvilket kan reducere batteriets samlede levetid og ydeevne. Derfor er det vigtigt at vælge batterier med ensartede specifikationer, når man forbinder dem parallelt. Det er vigtigt at bemærke, at når du forbinder batterier i serie, skal spændingen på batterierne være den samme for at undgå ubalance.

Switched forbindelse:

Switched-forbindelsen betyder, at batterisystemet er designet til at bruge et eksternt batteri uafhængigt af det interne batteri. I Switched-drift betyder det, at mens vi bruger det ene batteri, er det andet frakoblet, hvilket betyder, at vi har en uafhængig batterikreds. Vi bruger det ene batteri, og når det er tomt, skifter vi til det andet. Dette system opnås ved hjælp af en skifteconnector. Den samlede spænding af batterierne forøges, mens kapaciteten forbliver den samme som et enkelt batteri.

Trustpilot
Elshoppen.dk